Tijdschema middagprogramma

Checklist 7 dagen vooraf:

 • Is er een voorlichting/of online contactmoment geweest tussen in1dagschoon en de contactpersoon van de school? Zo niet bel ons dan nog even. 

 • Zijn de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 geïnformeerd en zijn de uren geblokt in het klassenrooster?

 • Hangen de posters op school? 

 • Mededeling over de actie in de klas aan de leerlingen.

 • Vraag per klas een aantal ouders die kunnen helpen. Jullie kunnen zelf heb beste inschatten hoeveel ouders er nodig zijn op basis van de groep en het op te schonen gebied. We werken in groepen van 4 kinderen. 

 • Deel de groepen van 4 in. Iedere leerling krijgt een taak: 1 raapt met handschoenen, 1 met de grijper, 1 iemand doet de app en 1 iemand neem de 2 vuilniszakken (met ring). 

 • Installeer de app bij 2 personen per groep. 1 persoon is als backup mocht de telefoon uitvallen. Let op: er is een 4G verbinding nodig. Ook moet de gebruiker toestemming geven voor het gebruik van de locatie (tijdens gebruik app) en het maken van een foto. Je kunt ook de ouders vragen de app te installeren. Mocht de app niet werken dan deze opnieuw installeren en de stappen doorlopen. 

 • Kies (samen) per klas een goed doel. Dit kan ook de school zijn. Vul deze in via "meer" en dan "profiel aanpassen". Kies vervolgens het goede doel naar wens. 

 • Leg wat troep op het schoolplein en laat iedere groep 1 testfoto maken. Jullie zijn er klaar voor!

Planning 3 dagen vooraf

 • Vanaf nu kun je zien waar je opruimt in de app. Dit kan via "...meer" en dan de groene "1dagschoon" knop. Je kunt het ook zien via www.in1dagschoon.com/landingapp 

 • Zoek het gebied dat bij jouw school hoort. Elk gebied heeft een nummer en een naam. Kun je het gebied niet vinden neem dan contact op met 1dagschoon via de stedenpagina op de website.

 • Speel deze video's nog even af aangaande de app: waarom Rubbiz (1 minuut)? en uitleg video (1 minuut)​

Planning 1 dag vooraf

 • In de loop van de dag wordt het materiaal afgeleverd. Dit 4 hesjes per groep, 2 handschoenen per groep, 1 grijper per groep, een grijze en een oranje vuilniszak per groep. De oranje zak is voor plastic en blik.  De grijze is voor de rest. 

 • Zijn de telefoons voorzien van de app? Nemen de leerlingen de telefoon morgen mee en laden ze deze goed op? 

Planning 1dagschoon dag (middag programma)

 • 13.45 - 14.00 uur einde opschonen
 • 14.00 Vertrek naar school

 • 14.15 Aankomst school en terugleggen materialen op zelfde locatie als afhalen

 • 14.20 Zet de vuilniszakken in de buurt van de ingang van het schoolplein neer zodat deze ook na de sluiting van de school af te halen zijn. Ze worden zsm opgehaald.  

 • 14.25 Aanzetten video op digibord www.in1dagschoon.com/na

 • 14.30 Bespreek resultaten: vraag naar m2 en tel cijfers op per klaar. Vergelijk met andere klassen? Vraag naar de ranking per groe

 • 14:45 Afval in Meppel: https://youtu.be/w3ONbjCobbA

 • 14:50 Van afval naar grondstof in Meppel: https://youtu.be/7XK7ETMtLoM

 • 14:55 Check ook: https://meestersander.nl/meppel-in-1-dag-schoon/

 • 15:00 Einde 1dagschoon

 • 15:00 tot 17:00 uur: afhalen materialen door 1dagschoon. Graag school open houden. 

Veiligheid checklist:

 • Hesjes en handschoenen verplicht

 • Blijf in groepen lopen

 • Neem nooit risico. Vuil in de sloten, naast drukke wegen of langs het water: niet oprapen. Dat doen de vrijwilligers

 • Schoon alleen de openbare gebieden op (geen privé of afgesloten gebieden)

 • Voel je je niet veilig, ga dan terug naar het startpunt of bel de leraar
 • Laat scherpe of verdacht uitziende voorwerpen liggen. Laat de groepen hier melding van maken.

 • Elk groepje moet de leraar of elkaar snel kunnen contacten via de mobiele telefoon. Maak hierover afspraken. 

3 tot 5 dagen later: 

Vervolg geven aan actie: er ligt nog steeds "geld op straat" voor goede doelen. Schoonmaken en schoonhouden samen.

Ongeveer 1 maand later

Deadline uitkering goed doelen. Er wordt een mail gestuurd met de uitslag aan de gebruiker van de groep. In de app staat ook dat de gelden zijn overgemaakt.